ฉลองเปิดสาขาใหม่ สาขาถนนข้าวหลาม ชลบุรี

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ทางบริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ได้เปิดบริการปั๊มนํ้ามันเพียวไทย สาขาถนนข้าวหลาม ตำบลหนองขาม อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี (ปั๊มสุดท้ายก่อนเข้ามอเตอร์เวย์บางพระ)
มีโปรโมชั่นฉลองสาขาใหม่ เติมนํ้ามันทุกชนิดทุก 900 บาทรับฟรี นํ้าดื่ม 1.5 ลิตร 2 ขวด ระยะเวลาตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 2567
สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่
https://maps.app.goo.gl/z6nxqTpVQyZZpMvWA