ฉลองเปิดสาขาใหม่ สาขาเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 สถานีบริการนํ้ามันเพียวไทย สาขาเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้รับเกียรติจากท่านธานินทร์ สุภาแสน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และลำพูน เป็นประธานในพิธีตัดริบบิ้นเปิดสาขาใหม่ และเติมนํ้ามันเบิกฤกษ์ชัย โดยมีคุณดำรงค์ จันทร์โรจนพันธ์ ผู้ร่วมธุรกิจเพียวไทย คุณสัจจา เจนธรรมนุกุล กรรมการบริหาร บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด คุณกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานให้การต้อนรับ
สถานีบริการน้ำมัน สาขาเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน แห่งนี้ เป็นสถานีบริการน้ำมันที่บริหารงานโดย บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ซึ่งนับเป็นสาขาที่ 77 จากสถานีบริการทั่วประเทศ และเป็นสาขาแรกที่เปิดให้บริการที่จังหวัดลำพูน
สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่
https://maps.app.goo.gl/z6nxqTpVQyZZpMvWA