เสนอสถานีบริการให้เช่า

ทางเลือกใหม่สำหรับท่านเจ้าของสถานีบริการน้ำมัน ที่ไม่ต้องการบริหารเอง แต่ยังต้องการมีรายได้จากสถานีบริการเดิม เพียงนำสถานีบริการ
มาเสนอให้ “ เพียวไทย” บริหารให้ โดยท่านเจ้าของเดิมไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่ม เพียวไทยจะรับผิดชอบในการลงทุนทั้งหมด ทั้งในเรื่องการปรับปรุงสถานีบริการ การส่งทีมงานมืออาชีพเข้าไปบริหาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการตลาด 

สนใจติดต่อฝ่ายพัฒนาสถานีบริการ
คุณกิตจิรัสย์ 081 869 9200 

กรอกรายละเอียดเสนอสถานีบริการให้เช่า


    สถานีบริการตั้งอยู่ที่
    ขนาดที่ดิน    พิกัดที่ตั้งที่ดิน

    แนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณา