เสนอที่ดินให้เช่า

เพียวไทย มีการแผนขยายสถานีบริการน้ำมันเพื่อรองรับ การเจริญเติบโตของบริษัทฯในอนาคต อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ท่านที่มีที่ดินเปล่า ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ของท่านให้มีมูลค่าทางธุรกิจในอนาคต เพียงเสนอที่ดินมายังบริษัทเพื่อพิจารณาทำเล

ลักษณะของพื้นที่ 

 • พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

– มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ และด้านหน้าติดถนนกว้างไม่น้อยกว่า 45 เมตร
       – อยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดความกว้างถนน ไม่น้อยกว่า 16 เมตร

 • พื้นที่ในเขตปริมณฑล และต่างจังหวัด 

– มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3-5 ไร่ และมีความกว้างติดถนนไม่น้อยกว่า 60 เมตร
– ที่ดินตั้งอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างที่ดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร
– ไม่ตั้งอยู่ทางโค้ง สะพาน ทางรถไฟ จุดกลับรถ ในระยะ 50 เมตร จากจุดเริ่มต้นทางเข้า-ออกสถานีบริการ  

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น 

– สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเสนอในนามนิติบุคคล)
– สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้เสนอ
– สำเนาหลักฐานเอกสารสิทธิ์ เช่น น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.4จ (โฉนดที่ดิน)
– กรณีไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดินลงนาม “ยินยอมให้นำที่ดินเสนอให้เช่าที่ดิน”
– ภาพถ่ายพื้นที่

กรอกรายละเอียดเพื่อเสนอที่ดินให้เช่า


  สถานะผู้นำเสนอ

  ที่ดินตั้งอยู่ที่
  ขนาดที่ดิน  พิกัดที่ตั้งที่ดิน

  แนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณา