สมัครลูกค้าเครดิตน้ำมัน

คุณสมบัติ

  1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
  2. มียอดใช้น้ำมัน 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
  3. มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินเครดิต เช่น เงินสด ตั๋วสัญญาใช้เงิน  หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร (BG)   สัญญาผู้ค้ำประกันการซื้อขายน้ำมัน
  4. เป็นเจ้าของสถานประกอบการ หรือมีสิ่งปลูกสร้างถาวร  เช่น อาคารพาณิชย์ หรือโรงงาน และ/หรือ รถบรรทุกสินค้า

 

ตัวอย่างเอกสารเปิดเครดิต ตัวอย่างหลักทรัพย์คํ้าประกัน

สมัครบัตรฟรีทการ์ด

คุณสมบัติ

  1. บริษัทจดทะเบียนมาแล้ว ไม่ตํ่ากว่า 2 ปี
  2. รายได้ของนิติบุคคล ไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี
  3. ผลประกอบการมีกำไร หรือเป็นบวกในปีปัจจุบัน
  4. ไม่มีประวัติชำระล่าช้าในเครดิตบูโร
  5. ยอดการใช้งาน 8,000 ลิตร หรือ 280,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
  6. วงเงินเครดิต ไม่เกิน 3 ล้านบาท (55วัน)
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สนใจสมัคร เพียงแค่กรอกข้อมูลที่ด้านล่าง แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไปโดยเร็วที่สุด