สนใจพื้นที่เช่าภายในสถานีบริการ

เพียวไทย จัดสรรพื้นที่หลากหลายทั้งพื้นที่ภายในอาคาร พื้นที่เปล่าหรือซุ้มขายสินค้าต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทสินค้าและธุรกิจของผู้เช่า 

หากคุณกำลังจะเริ่มต้นสร้างธุรกิจ หรือ ขยายธุรกิจ และะพร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน 

กรอกรายละเอียด


  รูปแบบร้านในการขอเช่า
  พื้นที่ภายในอาคาร

  พื้นที่ว่างในสถานีบริการ

  พื้นที่ว่างติดตั้ง KIOSK

  ประเภทธุรกิจ สินค้า หรือบริการ
  สนใจเช่าพื้นที่ โทร.097 987 5055