เสนอสถานีบริการให้เช่าโอกาสทางธุรกิจ

กรอกรายละเอียดเพื่อเสนอที่ดินให้เช่า


  สถานะผู้นำเสนอ

  ที่ดินตั้งอยู่ที่
  ขนาดที่ดิน  พิกัดที่ตั้งที่ดิน

  แนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณา


  [/section]